Adresa: Veľké Leváre 32, 908 73

Firmy - Ľubomír Galba

GALUR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb prenájom nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom iných strojov a prístrojov prenájom priemyselného tovaru sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - realitná kancelária reklamné činnosti
PRO - TREND, spol. s r. o.Veľké Leváre 32, 908 73prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát vykonávanie bytových, priemyselných, občianskych a inžinierskych stavieb
Agentúra národnej revitalizácie, a.s. v likvidáciiMalá ulička 303/5,Záhorská Veskúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
ERTA, s.r.o.Veľké Leváre 333, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť v obalsti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom a zapožičianie motorových vozidiel
DANGA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.04.2008 pod č. 33CbR/31/2006, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť DANGA, s.r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2008. Na základe uvedeného v ym a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DANGA, s.r.o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO : 31 671 292, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 31854/B.
Becosta, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73
MASAKO s.r.o.Mlynarovičova 16,Bratislavasprostredkovanie obchodu sprostredkovanie služieb a výroby maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností reklamná a propagačná činnosť činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
PROGAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73riadenie a reštrukturalizácia firiem poradenská činnosť v oblasti riadenia organizačné a ekonomické poradenstvo prieskum trhu a verejnej mienky veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností faktoring a forfaiting
SALTANA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 21.07.2008, právoplatné dňom 25.08.2008, č. k.: 32CbR/38/2006, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť SALTANA, s. r. o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO: 36 483 303 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť SALTANA, s. r. o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO: 36 483 303, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 35936/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
GALUBO s. r. o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu, služieb, reklamy a dopravy v rozsahu voľnej živnosti nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla reklamná, inzertná a propagačná činnosť
VIGAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, reklamy a dopravy v rozsahu voľnej živnosti prenájom stavebných strojov a zariadení búracie práce zemné práce pre stavbu
AAA 888 a. s.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb prieskum trhu a verejnej mienky poradenská činnosť v oblasti reklamy faktoring forfaiting reprografické práce organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
SALTANA INTERIER, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti reklamná činnosť maliarske a natieračské práce výroba baliacich materiálov z papiera a lepenky montáž sadrokartónu
PROXAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
BABEX s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu výroba jednoduchých výrobkov z dreva maloobchod v rozsahu voľných živností veľkoobchod v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu reklamná činnosť inzertná činnosť poradenská činnosť v rozsahu podnikania vedenie účtovníctva
GALAFIT plus, s r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb prieskum trhu a verejnej mienky uskutočňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
BALGA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondicii masérske služby kovovýroba veľkoobchodná a maloobchodná činnosť priemyselný tovar, drogériovy tovar (mimo jedov a žieravín), potraviny, obuv sprostredkovanie obchodu reklamná činnosť vydavateľská činnosť veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
KROMA MK s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
REGASTA, a.s.Veľké Leváre 32, 908 73nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod prenájom priemyselného tovaru nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť vydavateľská činnosť poradenstvo v predmete podnikania
GABES, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností maľovanie sôch z dreveného materiálu maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností maloobchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami veľkoobchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami
GALBAX s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73stolárske práce porez guľatiny pilčícke práce kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevárskej výroby
RAKBAR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho preaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
STAVKOR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73uskutoňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérév a inetriérov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
DOMINO Sabinov, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja výroba nealkoholických nápojov sýtených a nesýtených výroba ovocných a zeleninových sterilizovaných produktov výroba ovocných koncentrátov a džemov výroba octu maloobchod a veľkoobchod s potravinami, alko-nealko nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, mäsom, mäsovými výrobkami a spotrebným tovarom
EURO - Security, s.r.o.Veľké Leváre 177, 908 73prevádzkovanie strážnej služby (§ 3 písm.a/ bod 1-10 zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách v znení zákona č.225/2000 Z.z.)

Blízke osoby - Ľubomír Galba

Ružová 40, Ivanka pri Dunaji 900 28KIMEX Slovakia, spol. s r.o., GALUR s.r.o.
Mestská 10, Bratislava 831 03
Lúčna 819/21, Vranov nad Topľou
Školská 30, Mariánka
Spojová 10, Banská Bystrica 974 00
Veľké Leváre 32, 908 73
Veľké Leváre 32, 908 73
Mánesovo nám. 4, Bratislava

Blízke firmy - Ľubomír Galba

KIMEX Slovakia, spol. s r.o.Nádražná 34,Ivanka pri Dunaji 900 28nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie v oblasti obchodu montáž a sevis elektrických zariadení podnikateľské poradenstvo prieskum trhu
GALUR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb prenájom nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom iných strojov a prístrojov prenájom priemyselného tovaru sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - realitná kancelária reklamné činnosti
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.Záborského 45,Bratislava 831 03nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlíštných celkov/
PRO - TREND, spol. s r. o.Veľké Leváre 32, 908 73prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát vykonávanie bytových, priemyselných, občianskych a inžinierskych stavieb
INTER INVEST, spol. s r.o.Medený Hámor ,15-19 974 01kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzakovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť a marketing v oblasti obchodu konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
RE - TREND, spol. s r.o.Mlynské Nivy 56,Bratislava 821 05faktoring forfaiting poskytovanie leasingu šírenie reklamy propagačná činnosť prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi:motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctvba zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát
PROFAKTORING s.r.o.Komenského 10 B,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) prípravné práce k realizácii stavby uskutočňovanie stavieb a ich zmien dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva administratívne služby
MaC TRADE s.r.o.Partizánska cesta 106,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) reklamné a marketingové služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov prípravné práce k realizácii stavby
Chytos, s.r.o.Gajary 500, 900 61sprostredkovanie v oblasti stavebn­ctva a energetiky maliarske a natieračské práce inžinierska a investorská činnosť staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných celkov vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov) poradenská činnosť v oblasti stavebníctva elektroinštalácie
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok