Adresa: Gaštanová 4, Banská Bystrica 974 01

Firmy - Ing. Róbert Rigo

SHP Harmanec, a.s.976 03,Harmanecvýroba papierenských výrobkov obchodná činnosť v predmete podnikania ubytovacie a stravovacie služby obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier reklamná a propagačná činnosť výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov drevárska výroba - stolárstvo
I V K s.r.o.Cikkerova 5,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti prenájom bytových a nebytových priestorov prenájom strojov a zariadení poskytovanie lízingových služieb
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.Cikkerova 5,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti prenájom bytových a nebytových priestorov lízingové služby administratívne práce prenájom strojov a zariadení
ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o.Dolná 4,Banská Bystrica 974 01sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti reklamná a propagačná činnosť poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti : energetiky a tepelného hospodárstva, energetických auditov, projektovania energetických úspor, energetických koncepcií
ENVIRONMAN s.r.o.Národná 9,Banská Bystricavýskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi reprografická činnosť vydávanie periodických a neperiodických publikácií automatizované spracovanie dát - databanky poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Inžinierske stavby, a. s.Rue de Carnin 123,Neuve Chapelle 628 40stolárstvo klampiarstvo podlahárstvo veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov vodoinštalatérstvo revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
MEDICAL GROUP SK a.s.Cerová 1095/22,Viničné 900 23automatizované spracovanie dát veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok-dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečív, pomocných látok a schválených kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
TAX CONSULTING s.r.o., KošiceGaštanová 4,Banská Bystrica 974 01vedenie účtovníctva účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo sprostredkovanie obchodu a obchodno-finančných operácií prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov prenájom nehnuteľností leasingová činnosť obchodná činnosť v odbore: palivá, výrobky z uhlia a ropy, suroviny železných a neželezných kovov, hutné výrobky, chemikálie, stroje, elektrotechnické výrobky, motorové vozidlá, doprav
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Letná 5,Banská Bystrica 974 05poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získ poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba dispenzarizácia, konziliárna, poradenská,
STABILITA, d.d.s., a.s.Železiarenská 62,Košice 040 15vytváranie a správa doplnkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov b) riadenie investícií, kt
RK2, a.s.Komenského 3,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom prenájom hnuteľných vecí administratívne služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Blízke osoby - Ing. Róbert Rigo

Blízke firmy - Ing. Róbert Rigo

Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.Švabinského 8,Bratislava 851 01sústreďovanie peňažných prostriedkov právnických aj fyzických osôb za účelom ich investovania do cenných papierov zmluvné zabezpečovanie obchodných záležitostí súvisiacich so správou majetku investičných fondov vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťami pod bodom a/ a b/
Slovenská Grafia a.s.Pekná cesta 6,Bratislava 834 04výroba periodických a neperiodických publikácií výroba hospodárskych a adjustačných tlačovín a potlačených obalov výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a výroba medziproduktov polygrafickej výroby vydavateľská činnosť sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov prenájom hnuteľných vecí - leasing vedenie účtovníctva činnosť organizačných a ekonomických poradcov
SHP Harmanec, a.s.976 03,Harmanecvýroba papierenských výrobkov obchodná činnosť v predmete podnikania ubytovacie a stravovacie služby obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier reklamná a propagačná činnosť výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov drevárska výroba - stolárstvo
Biotika a.s.Magurská 47,Banská Bystrica 974 11výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej výroby substancií, výroby liekových foriem na humánne a veterinárne účely výskum, vývoj a kontrola v predmete činnosti nákup, predaj súvisiaci s predmetom činnosti vrátane zahraničnej činnosti, veľkodistribúcia liečiv výroba kozmetických výrobkov obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
EUROPA 2, a. s.Benešovo nábř. 3736,Zlínnákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu sprostredkovanie v oblasti obchodu prenájom priemyselného tovaru vydavateľské činnosti sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností reklamná činnosť prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
TV TIP a.s.Vydrovo 101,Čierny Balog 976 52kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ sprostredkovateľská činnosť leasingová činnosť reklamná činnosť vydavateľská činnosť viazanie kníh a konečné spracovanie sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
CWG, a.s.Gen. Goliána 6019/45,Trnavareklamná, inzertná a propagačná činnosť sprostredkovanie služieb a obchodu sprostredkovanie v oblasti kultúry leasing priemyselného tovaru realitné kancelárie-sprostredkovanie kúpy,predaja a prenájmu nehnuteľností poradenské, konzultačné a obstarávateľské služby v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
SLOVKARPATIA, s.r.o.Bajkalská 25/A,Bratislava 825 03sprostredkovanie v oblasti obchodu nákup a predaj balených potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
HP Zornička, spol. s r.o.Donovaly 126, 976 39sprostredkovateľská činnosť kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ubytovacie a stravovacie služby pohostinská činnosť poskytovanie služieb v lesníctve opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok