DUVIL INVEST, s.r.o.Poštová 317/494,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
pohostinská činnosť
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
prenájom hnuteľných vecí
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Agrofinanc s.r.o.Nitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07uskutočňovanie stavieb a ich zmien
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
čistiace a upratovancie služby
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
CHUBO s.r.o.Školská 542/222,Veľké Ripňany 956 07výroba jednoduchých výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
výroba a hutnícke spracovanie kovov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Radošinka, s.r.o.Nitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07nákup a predaj surového kravského mlieka
G - MEDIA, a.s.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR/63/2011 – 41 zo dňa 09.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2011, bola zrušená spoločnosť G-MEDIA, a.s. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sa, vl.č. 10325/N sa vymazuje dňom 12.01.2012 obchodná spoločnosť G-MEDIA, a.s., so sídlom Topoľčianska 360, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 35 753 242.
LIFEX, s.r.o.Hlohovecká 548/320,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
spracovanie internetových prezentácií
vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Immofinance Slovakia, s.r.o.Ul. Topoľčianska 71,Veľké Ripňany 956 07prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
VETECH, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
fotografické služby
textilná výroba
čalúnnictvo
baliace činnosti
skladovanie a prekladištia nákladov okrem verejných skladov
KV Max, s.r.o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kovoobrábanie
zámočníctvo
výroba nástrojov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
výroba tovaru z plastov
výroba drobných výrobkov z dreva
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania doplnkových služieb - upratovacie práce
pohostinská činnosť
výroba vína
výkon služieb hodnotenia kvality vín
MO - BEL, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/90/2011-45 zo dňa 19.03.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2012, bola zrušená spoločnosť MO – BEL, s r.o. bez likvidácie.

Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21976/N sa v y m a z u j e dňa 19.06.2012 obchodná spoločnosť MO – BEL, s.r.o. IČO: 35 753 307, Veľké Ripňany 360, 956 07 Veľké Ripňany.
Odbytové družstvo obilniny Hordeum AgroNitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07veľkoobchod a maloobchod s obilninami
Odbytové družstvo olejniny Heliantus AgroNitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07veľkoobchod a maloobchod s olejninami a strukovinami
ORATRADE s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/86/2011-40 zo dňa 04.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2012, bola zrušená spoločnosť ORATRADE s.r.o. bez likvidácie.

Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 23290/N sa v y m a z u j e dňa 29.09.2012 obchodná spoločnosť ORATRADE s.r.o. so sídlom Veľké Ripňany 360, Veľké Ripňany, IČO: 35 719 150.
ABEEX s.r.o.Majerská 468/467,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
počítačové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
prenájom hnuteľných vecí
vydavateľská činnosť
faktoring a forfaiting
KVM plus, s. r. o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamné a marketingové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
čistiace a upratovaccie služby
KVM plus, s. r. o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamné a marketingové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
čistiace a upratovaccie služby
VETECH, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
fotografické služby
textilná výroba
čalúnnictvo
baliace činnosti
skladovanie a prekladištia nákladov okrem verejných skladov
ORATRADE s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnje živnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
G - MEDIA, a.s.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
sprostredkovanie a poradenstvo v reklamnej a propagačnej činnosti
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
organizovanie a sprostredkovanie verejných, spoločenských a športových podujatí
MO - BEL, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovanie kúpy a predaja
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
INTERAIMPEX, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
leasing strojov a zariadení
EB Partners, s.r.o.Hlavná 95/150,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť
organizovanie kurzov a školení
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké RipňanyBzince 59,Radošina 956 05podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
výroba a predaj kŕmnych zmesí
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
DALLAS, spol. s r.o.č. 529 ,Veľké Ripňanysprostredkovanie obchodu s poľnohospodáskymi a potravinárskymi produktami;
kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych produktov;
sprostredkovanie obchodu s priemyselným a spotrebným tovarom;
kúpa a predaj priemyselného, spotrebného a potravinárskeho tovaru;
veľkoobchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami;
veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom;
poľnohospodárska prvovýroba-pestovanie rastlinných a živočíšnych produktov
BOPRA, s.r.o.lokalita Maddalena 135,120 60 Lequio Tanaro (CN)Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR/15/2011-41 zo dňa 27.01.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2012, bola zrušená spoločnosť BOPRA, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl.č.10180/N sa vymazuje dňom 18.05.2012 obchodná spoločnosť BOPRA, s.r.o., so sídlom Nový Svet, 956 02 Prašice, IČO: 36 519 715.
BALÁŽIK, s.r.o.Hlavná 142,Veľké Ripňany - Behynce 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
reklamné činnosti
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
DENTOP, s.r.o.Topoľčianska 28,Veľké Ripňany 956 07výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení vrátane prístrojov ortopedických
výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
REVI, s.r.o.Hnúšťa 597, 981 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
Miestny národný výbor vo Veľkých RipňanochVeľké Ripňanyholičstvo
kaderníctvo
požičiavanie predmetov k svadobným účelom
nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1977
drobné stavebné práce - stavebná skupina
nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978
pečenie chleba
AMENOS, s.r.o.Nitrianska 605,Veľké Ripňany 956 07kamenárstvo
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie obchodu
búracie práce
kováčstvo
podnikateľské poradenstvo
vykonávanie sadových úprav, aranžovanie interiérov, úprava detských ihrísk, inštalácia mobilnej mestskej zelene
STAVING - stavebniny, s.r.o.Topolčianska 360/576,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
reklamná činnosť
PEXESO s.r.o.Diakovce 540, 925 81kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
leasing a prenájom strojov, technológie, motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
NARDIA, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná činnosť
predaj pohonných hmôt
maloobchodný predaj chladiacich a mazacích výrobkov (uhľovodíkových a minerálnych olejov)
HVH MIKRO, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
služby súvisiace s databázami
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
tvorba www stránok
poskytovanie informácií z internetu
činnosť súvisiaca s prevádzkou počítačov
poskytovanie bezdrôtového pripájania internetu v rozsahu voľnej živnosti
AZ-europe Váš európsky katalóg objektov
Ochrana spotrebiteľaObjednávkyReklamáciePridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok