CHUBO s.r.o.Školská 542/222,Veľké Ripňany 956 07výroba jednoduchých výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
výroba a hutnícke spracovanie kovov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Agrofinanc s.r.o.Nitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07uskutočňovanie stavieb a ich zmien
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
čistiace a upratovancie služby
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
DUVIL INVEST, s.r.o.Poštová 317/494,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
pohostinská činnosť
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
prenájom hnuteľných vecí
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
VETECH, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
fotografické služby
textilná výroba
čalúnnictvo
baliace činnosti
skladovanie a prekladištia nákladov okrem verejných skladov
KVM plus, s. r. o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamné a marketingové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
čistiace a upratovaccie služby
KVM plus, s. r. o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamné a marketingové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
čistiace a upratovaccie služby
ABEEX s.r.o.Majerská 468/467,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
počítačové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
prenájom hnuteľných vecí
vydavateľská činnosť
faktoring a forfaiting
ORATRADE s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28CbR/86/2011-40 zo dňa 04.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2012, bola zrušená spoločnosť ORATRADE s.r.o. bez likvidácie.

Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 23290/N sa v y m a z u j e dňa 29.09.2012 obchodná spoločnosť ORATRADE s.r.o. so sídlom Veľké Ripňany 360, Veľké Ripňany, IČO: 35 719 150.
Odbytové družstvo olejniny Heliantus AgroNitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07veľkoobchod a maloobchod s olejninami a strukovinami
Odbytové družstvo obilniny Hordeum AgroNitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07veľkoobchod a maloobchod s obilninami
MO - BEL, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/90/2011-45 zo dňa 19.03.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2012, bola zrušená spoločnosť MO – BEL, s r.o. bez likvidácie.

Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21976/N sa v y m a z u j e dňa 19.06.2012 obchodná spoločnosť MO – BEL, s.r.o. IČO: 35 753 307, Veľké Ripňany 360, 956 07 Veľké Ripňany.
KV Max, s.r.o.Mlynská 377,Veľké Ripňany 956 07kovoobrábanie
zámočníctvo
výroba nástrojov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
výroba tovaru z plastov
výroba drobných výrobkov z dreva
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania doplnkových služieb - upratovacie práce
pohostinská činnosť
výroba vína
výkon služieb hodnotenia kvality vín
VETECH, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
fotografické služby
textilná výroba
čalúnnictvo
baliace činnosti
skladovanie a prekladištia nákladov okrem verejných skladov
Immofinance Slovakia, s.r.o.Ul. Topoľčianska 71,Veľké Ripňany 956 07prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
LIFEX, s.r.o.Hlohovecká 548/320,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
spracovanie internetových prezentácií
vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
G - MEDIA, a.s.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR/63/2011 – 41 zo dňa 09.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2011, bola zrušená spoločnosť G-MEDIA, a.s. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sa, vl.č. 10325/N sa vymazuje dňom 12.01.2012 obchodná spoločnosť G-MEDIA, a.s., so sídlom Topoľčianska 360, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 35 753 242.
Radošinka, s.r.o.Nitrianska 512/108,Veľké Ripňany 956 07nákup a predaj surového kravského mlieka
HVH MIKRO, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
služby súvisiace s databázami
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
tvorba www stránok
poskytovanie informácií z internetu
činnosť súvisiaca s prevádzkou počítačov
poskytovanie bezdrôtového pripájania internetu v rozsahu voľnej živnosti
NARDIA, s.r.o.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná činnosť
predaj pohonných hmôt
maloobchodný predaj chladiacich a mazacích výrobkov (uhľovodíkových a minerálnych olejov)
PEXESO s.r.o.Diakovce 540, 925 81kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
leasing a prenájom strojov, technológie, motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
STAVING - stavebniny, s.r.o.Topolčianska 360/576,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
reklamná činnosť
AMENOS, s.r.o.Nitrianska 605,Veľké Ripňany 956 07kamenárstvo
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie obchodu
búracie práce
kováčstvo
podnikateľské poradenstvo
vykonávanie sadových úprav, aranžovanie interiérov, úprava detských ihrísk, inštalácia mobilnej mestskej zelene
Miestny národný výbor vo Veľkých RipňanochVeľké Ripňanyholičstvo
kaderníctvo
požičiavanie predmetov k svadobným účelom
nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1977
drobné stavebné práce - stavebná skupina
nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978
pečenie chleba
REVI, s.r.o.Hnúšťa 597, 981 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
DENTOP, s.r.o.Topoľčianska 28,Veľké Ripňany 956 07výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení vrátane prístrojov ortopedických
výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
BALÁŽIK, s.r.o.Hlavná 142,Veľké Ripňany - Behynce 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
reklamné činnosti
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
BOPRA, s.r.o.lokalita Maddalena 135,120 60 Lequio Tanaro (CN)Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR/15/2011-41 zo dňa 27.01.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2012, bola zrušená spoločnosť BOPRA, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl.č.10180/N sa vymazuje dňom 18.05.2012 obchodná spoločnosť BOPRA, s.r.o., so sídlom Nový Svet, 956 02 Prašice, IČO: 36 519 715.
DALLAS, spol. s r.o.č. 529 ,Veľké Ripňanysprostredkovanie obchodu s poľnohospodáskymi a potravinárskymi produktami;
kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych produktov;
sprostredkovanie obchodu s priemyselným a spotrebným tovarom;
kúpa a predaj priemyselného, spotrebného a potravinárskeho tovaru;
veľkoobchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami;
veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom;
poľnohospodárska prvovýroba-pestovanie rastlinných a živočíšnych produktov
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké RipňanyBzince 59,Radošina 956 05podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
výroba a predaj kŕmnych zmesí
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
EB Partners, s.r.o.Hlavná 95/150,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť
organizovanie kurzov a školení
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
INTERAIMPEX, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
leasing strojov a zariadení
MO - BEL, s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovanie kúpy a predaja
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
G - MEDIA, a.s.Topoľčianska 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
sprostredkovanie a poradenstvo v reklamnej a propagačnej činnosti
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
organizovanie a sprostredkovanie verejných, spoločenských a športových podujatí
ORATRADE s.r.o.Veľké Ripňany 360,Veľké Ripňany 956 07kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnje živnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok