Sídlo firmy: Lučenecká cesta 25,Zvolen 961 50IČO: 36052248
Súd: Okresný Súd Banská BystricaDeň zápisu:1.1.2002
Právna forma:Akciová spoločnosťAktualizácia : 4.2.2013

Predmety činnosti a dalšie informácie - Zvolenská teplárenská, a.s.

Oddiel: Sazapísané 1.1.2002
Vložka Číslo: 686/Szapísané 1.1.2002
Predmety činnostimontáž, oprava a údržba a odborné prehliakdy a skúšky elektrických zariadenízapísané 26.3.2003
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvozapísané 26.3.2003
elektroinštalatérstvozapísané 26.3.2003
zámočníctvozapísané 26.3.2003
kovoobrábaniezapísané 26.3.2003
murárstvozapísané 26.3.2003
laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)zapísané 26.3.2003
výroba a predaj demineralizovanej vodyzapísané 26.3.2003
ubytovacie službyzapísané 26.3.2003
prenájom stavebných strojov a mechanizmovzapísané 26.3.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostízapísané 26.3.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostízapísané 26.3.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostízapísané 26.3.2003
poradenstvo v energetikezapísané 26.3.2003
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliaky a skúšky tlakových zariadenízapísané 26.3.2003
cestná motorová doprava - cestná nákladná dopravazapísané 26.3.2003
výroba elektrinyzapísané 26.3.2003
výroba teplazapísané 26.3.2003
výkup teplazapísané 26.3.2003
rozvod elektrinyzapísané 26.3.2003
rozvod teplazapísané 26.3.2003
montáž a opravy meracej a regulačnej technikyzapísané 29.10.2003
montáž vodomerov a meračov teplazapísané 29.10.2003
výkup elektrinyzapísané 29.10.2003
prevádzkovanie dopravy na dráhezapísané 29.10.2003
prevádzkovanie dráhyzapísané 29.10.2003
odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a teplazapísané 29.10.2003
Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladateľa FNM v súlade s rozhodnutím vlády č. 686 zo dňa 18.07.2001 a zák.č. 92/1991 Zb. o privatizácii š.p. SSE Žilina tak, ako je to uvedené v NZ 1005/2001 zo dňa 17.12.2001, napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Bratislava, Gröslingova 58 a schválením stanov.zapísané 31.12.2001
Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 20.12.2002 úplné znenie nových stanov - Notárska zápisnica N 480/2002, Nz 431/2002. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 28.5.2003.zapísané 29.10.2003
Konanie: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.zapísané 21.4.2011
Konanie menom spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.zapísané 21.4.2011
Akcie: Počet: 787625 Druh: kmeňové Podoba: zaknihované Forma: akcie na doručiteľa Menovitá hodnota: 23,91 EURzapísané 23.5.2009

Osoby vo firme - Zvolenská teplárenská, a.s.

Lipského 1153/8, Bratislava - Dúbravka 841 01
Inovecká 3, Trenčín
Belinského 10, Bratislava
Stará baštová 2, Košice 040 01
Armádna 4/777, Trenčín 911 01
Borovianska 67, Zvolen
M.R.Štefánika 2554/17, Zvolen
Krivánska 9, Banská Bystrica
Radvanská 20, Banská Bystrica
Pražská 1456/20, Zvolen
154, Bartošova Lehôtka
Tulská 8, Banská Bystrica 974 04
Ku strelnici 2, Selce 976 11
Cesta k nemocnici 27, Banská Bystrica
M. Rázusa 2203/56, Zvolen 960 01
Veterná 30, Rimavská Sobota
Horný Hričov 149, 013 42
Slovinky 354, 053 40
P. Pázmaňa 18, Trnava 917 01
Jána Kalinčiaka 43, Krupina 963 01
Bottova 20, Zvolen
Na Pažiti 1, Hronsek
Jesenského 68, Štúrovo
Nográdyho 561/10, Zvolen
Istebnícka 17/165, Trenčín 911 05
Tanistravár 1777, Krupina
Smreková 3378/5, Zvolen 960 01
Imatra 15/2445, Zvolen 960 01
Peťovská 24/364, Vlkanová 976 31
Wolkerova 20/1773, Banská Bystrica 974 04
Strážska cesta 47/1139, Zvolen 960 01
Družstevná 4, Sliač 962 31
Nad Tehelňou 18, Trenčín 911 01
Revolučná 940, Trenčianska Teplá 914 01
J. Gagarina 81/2415, Zvolen 960 01
M. Rázusa 2140/2, Zvolen
Karpatská 6171/1, Banská Bystrica 974 01
Zvonová 7/868, Banská Štiavnica 969 01
Štrážska cesta 43, Zvolen 960 06
Námestie republiky 2243/1, Lučenec
Nový Partizán 18, Sliač-kúpele
ul. A. Nográdyho 561/10, Zvolen 960 01
Jána Kollára 2454, Čadca 022 01
Za Daňacou 84, Slovenská Ľupča 976 13
Považanova 4, Bratislava 841 02
Záhonok 15, Zvolen
Obrancov mieru 6, Levice
Šuty 32/A, Bratislava 831 07
Hlaváčiková 33, Bratislava
Armádna 4/777, Trenčín 911 01
Horné Pršany 101, 974 05
Mojzesova 10, Zvolen 960 01
M. Rázusa 18/1753, Zvolen 960 01
Dolná 1213/21, Partizánske 958 01
Družby 557/67, Lopej
Ostrý Grúň 192, 966 77
Tajov 157, Tajov 976 34
S. Chalupku , 1B/9823 036 01
Gorkého 13, Bratislava 811 01
Radvanská 9, Banská Bystrica 974 05
Smreková 14543/30, Banská Bystrica 974 05
Klačno 4988/15, Ružomberok 034 01
Komenského 71, Banská Bystrica
Jazmínova 14, Zvolen 960 01
Medzi Hrušky 26, Lieskovec 962 21
Nálepkova 9, Smižany 053 11
A. Hlinku 16, Zvolen 960 01
Budovateľská 28, Zvolenská Slatina 962 01
Karola Šmidkého 1445/8, Zvolen 960 01
Riečka 312, Tajov 976 34

Blízke osoby - Zvolenská teplárenská, a.s.

Farského 20, Bratislava
Ladislava Sáru 4, Bratislava
Grasalkovičova 35, Ivanka pri Dunaji 900 28
Saratovská 57, Levice 934 01
Stará Bystrica 105, 023 04
Federátov 11, Prešov 080 01
Sándora Petöfiho 4652/19, Dunajská Streda 929 01
Palkovičova 12, Bratislava

Blízke firmy - Zvolenská teplárenská, a.s.

Fond národného majetku Slovenskej republikyZochova 31,Kežmaroknadobúdanie akcií na základe účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonávanie práv akcionára vykonávanie práv spoločníka na iných než akciových spoločnostiach na základe svojej účasti predávanie svojich akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach uzavieranie zmlúv o predaji podnikov ich organizačných častí a častí ich majetku predávanie privatizovaného majetku vo verejných dražbách
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.Hlaváčiková 3105/23,Bratislavaorganizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností vykonávanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a vykonávanie s tým súvisiacich činností zbieranie, uverejňovanie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezečenie obchodovania podľa burzových pravidiel vydavateľská a publikačná činnosť
K.T. SERV, a.s.Mickiewiczova 4,Bratislava 811 07kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ sprostredkovateľská činnosť
VESPOZDROJ Senec, a.s.Ľ. Štúra 10,Lučenec. V zmysle rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.09.2003 vo forme notárskej zápisnice číslo Nz 85848/2003, N 507/2003, napísanej notárom JUDr. Jánom Šimovom, Komenského 18, Lučenec, sa schválilo zrušenie VESPOZDROJ Senec, a.s.bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou M-MARKET REALITY, a.s. IČO: 36 032 999, sídlo: 984 01 Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, ako nástupnícku spoločnosť, na ktorú prechádzajú všetky práva a povinnosti zrušenej VESPOZDROJ Senec, a.s. V súlade s tým sa spoločnosť VESPOZDROJ Senec, a.s. z obchdonéo registra dňom 23.10.2003 v y m a z á v a.
ELSVIT, a.s.Komárňanská cesta 3,Nové Zámkyveľkoobchod so svietidlami a chladiacou technikou sprostredkovateľská činnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) maloobchod so spotrebným tovarom a servis spotrebného tovaru
Pozemné stavby Trenčín, a.s.Nábrežná 3,Trenčín 911 61výroba stavebných prvkov z betónu prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom poskytovanie služieb autožeriavom, multicarom a autocisternou pri preprave vody kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.Partizánska 401,Horná Streda 916 24poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľnohospodárskych plodín výroba, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív kúpa tovaru za účelom jeho pradaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
MC&M BUSINESS RECOVERY SERVICES, a.s.Švermova 15/1608,TrenčínNa základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti MC&M BUSINESS RECOVERY SERVICES, a.s. konaného dňa 16.1.2008, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou MC&M MICHALEK CONSULTING&MANAGEMENT, a.s. so sídlom Horný Val 6/13, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 478, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, taktiež na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spolčnosť MC&M BUSINESS RECOVERY SERVICES, a.s. so sídlom Horný Val 6/13, 010 01 Žilina, IČO: 36 305 162 dňom 20.2.2008 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline VYMAZÁVA.
PAS Partizánske s.r.o. - v likvidáciiHalalovka 2345/45,Trenčínkúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu mimo činnosti vyžadujúcich osobitné povolenie skúšky usní, kožušín a gumy používaných na výrobu obuvi a skúšky plastovej, usňovej, gumovej, textilne a poromerovej obuvi
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok