Sídlo firmy: Vydrovo 101,Čierny Balog 976 52IČO: 35728426
Súd: Okresný Súd Bratislava IDeň zápisu:1.10.1997
Právna forma:Akciová spoločnosťAktualizácia : 1.2.2013

Predmety činnosti a dalšie informácie - TV TIP a.s.

Oddiel: Sazapísané 1.10.1997
Vložka Číslo: 1524/Bzapísané 1.10.1997
Predmety činnostikúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/zapísané 1.10.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/zapísané 1.10.1997
sprostredkovateľská činnosťzapísané 1.10.1997
leasingová činnosťzapísané 1.10.1997
reklamná činnosťzapísané 1.10.1997
vydavateľská činnosťzapísané 1.10.1997
viazanie kníh a konečné spracovaniezapísané 1.10.1997
sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôhzapísané 1.10.1997
vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazuzapísané 1.10.1997
výroba, požičiavanie, distribúcia videazapísané 1.10.1997
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autorazapísané 1.10.1997
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnostízapísané 1.10.1997
výskum trhu a verejnej mienkyzapísané 1.10.1997
činnosť spravodajských tlačových kanceláriízapísané 1.10.1997
technické a organizačné zabezpečenie výstavzapísané 1.10.1997
forfaiting a faktoringzapísané 1.10.1997
Ďalšie právne skutočnosti: Notárska zápisnica N 308/97, Nz 287/97 zo dňa 19.8.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2114zapísané 1.10.1997
Notárska zápisnica N 237/98, Nz 189/98 spísaná dňa 29.9.1998 notárom JUDr. Vladimírom Balunom v Ružomberku, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 1 k stanovám.zapísané 24.11.1998
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 6.3.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 41/99, Nz 51/99zapísané 16.4.1999
Notárska zápisnica N 280/99 Nz 248/99 zo dňa 21.10.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z. a odvolaní a vymenovaní členovia dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.1999 na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.zapísané 3.2.2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.11.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 384/00, Nz 376/00 napísanej dňa 21.11.2000 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená premena stanov a zmena v predstavenstve.zapísané 4.1.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.zapísané 27.7.2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.7.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.zapísané 19.10.2001
Notárska zápisnica č. N 465/02, Nz 447/02 zo dňa 17.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov.zapísané 17.2.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia a dozornej rady zo dňa 20.11.2003.zapísané 9.7.2004
Notárska zápisnica N 278/2004, Nz 55660/2004 spísaná dňa 1.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2004, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov.zapísané 24.7.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2005. Ing. Ľubomír Belfi, funkcia predsedu predstavenstva od 03.02.2000 do 20.05.2005. PhDr. Pavol Danišovič, funkcia člena predstaventva od 19.10.2001 do 20.05.2005. Mgr. arp. Július Kinček, funkcia člena dozornej rady od 19.10.2001 do 20.05.2005.zapísané 31.5.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 252/2006, Nz 23228/2006, NCRls 23147/2006 zo dňa 13.06.2006.zapísané 14.7.2006
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2006zapísané 5.10.2006
Notárska zápisnica N 63/2007, Nz 6153/2007 spísaná dňa 15.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania.zapísané 14.4.2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007.zapísané 21.12.2007
Notárska zápisnica N 270/2008, Nz 27075/2008 zo dňa 25.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008.zapísané 8.8.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 15/2011, Nz 1646/2011 zo dňa 19.01.2011zapísané 17.3.2011
Konanie: Za spoločnosť koná a v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne.zapísané 8.8.2008
Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne.zapísané 8.8.2008
Akcie: Počet: 200 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 332 EURzapísané 9.7.2009
Počet: 40 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 33 194 EURzapísané 9.7.2009

Osoby vo firme - TV TIP a.s.

Haškova 85, Banská Bystrica 974 01
Vydrovo 101, Čierny Balog 976 52
Petrovce nad Laborcom 135, Michalovce
Švabinského 12, Bratislava
Bajzova 7, Bratislava
Trnavská 11, Bratislava
Trnavská 11, Bratislava
Mladých budovateľov 12, Banská Bystrica 974 01
Haydnova 25, Bratislava 811 02
554, Oravský Podzámok
Vinohradnícka 59, Šaľa 927 00
Partizánska cesta 1667/52, Banská Bystrica 974 01
Nálepkova 38, Brezno
Dohnányho 537/3, Bratislava - Ružinov 821 08
Černická 5, Bratislava 831 01
Vydrovo 117, Čierny Balog
Slovenská 13, Stupava 900 31
Levárska 5, Bratislava
Černicová 5, Bratislava 831 01
Moravská 1628/37, Púchov
Smolenická 14, Bratislava
Smolenická 14, Bratislava
Oslobodenia 15/29, Žilina 010 04
Ľ. Fullu 3012/10, Bratislava
SNP 60, Košice 040 01
Š. Moyzesa 31, Ružomberok 034 01
Družstevná 1517/14, Močenok 951 31

Blízke osoby - TV TIP a.s.

Žehrianska 5, Bratislava
Vašinova 37, Nitra 949 01
Sedmokráskova 4, Bratislava
Hečkova 16, Bratislava 831 05
Jedlíkova 4, Bratislava
Ipeľská 11, Bratislava
Slávičie údolie 28, Bratislava

Blízke firmy - TV TIP a.s.

EUROPA 2, a. s.Benešovo nábř. 3736,Zlínnákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu sprostredkovanie v oblasti obchodu prenájom priemyselného tovaru vydavateľské činnosti sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností reklamná činnosť prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
CWG, a.s.Gen. Goliána 6019/45,Trnavareklamná, inzertná a propagačná činnosť sprostredkovanie služieb a obchodu sprostredkovanie v oblasti kultúry leasing priemyselného tovaru realitné kancelárie-sprostredkovanie kúpy,predaja a prenájmu nehnuteľností poradenské, konzultačné a obstarávateľské služby v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
SLOVKARPATIA, s.r.o.Bajkalská 25/A,Bratislava 825 03sprostredkovanie v oblasti obchodu nákup a predaj balených potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
HP Zornička, spol. s r.o.Donovaly 126, 976 39sprostredkovateľská činnosť kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ubytovacie a stravovacie služby pohostinská činnosť poskytovanie služieb v lesníctve opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
AXIS MEDIA, spol. s r.o.Skuteckého 23,Banská Bystrica 974 01predaj času reklamného vysielania vo všetkých pravidelných a nepravidelných reklamných blokoch elektronického média dojednávanie sponzorských príspevkov pre programy elektronického média v hmotnej a nehmotnej oblasti reklamná činnosť kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
INFINITI MEDIA, spol. s r.o.Mišíkova 370/4,Spišská Nová Vesreklamná a propagačná činnosť obchodná činnosť s pohľadávkami sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora-vydávanie nahratých nosičov
SHP Harmanec, a.s.976 03,Harmanecvýroba papierenských výrobkov obchodná činnosť v predmete podnikania ubytovacie a stravovacie služby obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier reklamná a propagačná činnosť výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov drevárska výroba - stolárstvo
HP Brezno, akciová spoločnosťŠvermova 59,Banská Bystrica 974 01. V súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 9.10.1997 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej splynutí so zakladateľom, v zmysle ust. § 69 zák. č. 513/91 Zb. V súlade s tým sa spoločnosť dňom 31.12.1997 z obchodného registra v y m a z á v a .
ABT Consult, spol. s r.o.Skuteckého 30,Banská Bystrica 974 01vedenie účtovníctva automatizované spracovanie dát kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok