Bohuslav Tureček Praha 6

panorama
Mapa

Firmy - Bohuslav Tureček Praha 6

ALPINVEST, spol. s r.o., v likvidaciPraha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00Predmet podnikania: 1) nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj -2) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách + + a vyššie, vr. prevádzkovanie hostinských činností -3) prevádzkovanie cestovnej kancelárie zapísané 16. novembra 1992
Štatutárny orgán: Konateľ
: Bohuslav Tureček Praha 6, Nevaneva 31, PSČ 160 00 zapísané 16. novembra 1992 vymazané 29. septembra 1994
Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne. zapísané 16. novembra 1992 vymazané 29. septembra 1994
Konateľ
: Jaroslav Šetek Praha 4, Donovalská 1760 zapísané 29. septembra 1994 vymazané 24. apríla 2012
Konateľ
: Josef Tihon Jablonné nad Orlicí, U stadionu 441 deň zániku funkcie: 9. augusta 2007 zapísané 9. februára 1995 v
T + T GASTRO s.r.o.Praha 5, Za Mototechnou 889Predmet podnikania: hostinská činnosť zapísané 31. mája 1995
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do tr ** a vyššie a v kategó- riách pension, chatová osada, kemp zaradených do tr. ***, Vr. prevádzkovanie hostinských činností v týchto zariadeniach. zapísané 31. mája 1995
činnosť organizačných a ekonomických poradcov zapísané 31. mája 1995
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu zapísané 31. mája 1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 31. mája 1995
Štatutárny orgán: konateľ
: PhDr. Anna Turečková Praha 5, Za Mototechnou 889 zapísané 31. mája 1995
Spôsob rokovania: Spôsob rokovania za spoločnosť: za

Blízke osoby - Bohuslav Tureček Praha 6

Blízke firmy - Bohuslav Tureček Praha 6

Industrial Technology Systems, spol. s r.o.Praha 6, Pod Karlovarskou silnicí 32Predmet podnikania: aktivity v oblasti marketingu, zastupovanie zahraničných spoloč- ností, konzultácie v oblasti softvéru a hardvéru, export, mort, predaj tovaru, vykonávanie inštruktáže v rôznych oblastiach konzultácie v oblasti finančníctva a nakladateľská činnosť zapísané 12. decembra 1991 vymazané 15. októbra 1993
poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku) zapísané 15. októbra 1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky zapísané 15. októbra 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (okrem činností uvedených v prílohe 1, 2,3 zákona č 455/1991 Zb.) zapísané 27. apríla 1998
poriadanie odborných kurzov, ško
NYALA, spol. s r.o.Praha 8 - Troja, Rokossovského 579/13, PSČ 181 00Predmet podnikania: a výroba, nákup a predaj výrobkov v odvetví kovospracujúceho, drevo- spracujúceho, chemického a príbuzných priemyselných odvetví zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
b nákup, predaj, dovoz, tranzit a vývoz rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov, zvierat / s výnimkou hospodárskych / a živo- živočíšnych produktov zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
c sprostredkovateľská, obstarávateľská a poradenská činnosť zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 13. mája 1993
poradenská činnosť v oblasti obchodu zapísané 13. mája 1993
Štatutárny orgán: Konateľ
: Ing. Jaroslav Vacek Praha 8 - Tro
RECOC, spol. s r.o.Praha 5 - Stodůlky, Seydlerova 2451/8, PSČ 158 00Predmet podnikania: inžiniering, zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom, zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
tvorba software a systémová činnosť. zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
Sprostredkovanie v investičnej výstavbe. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Technicko-inžinierska činnosť v stavebníctve. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Poskytovanie software. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Projektovanie v odbore pozemných a inžinierskych stavieb. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Projektová činnosť v investičnej výstavbe-dopra
Svaz Němců-Technické služby "v likvidaci"Praha 4, Na vrstvách 8/582, PSČ 140 00Predmet podnikania: Stavebné činnosť a to práca hlavné aj pridružená stavebnej výroby. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
Vypratanie objektov a nebytových priestorov. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
odstraňovanie hrdze a konzervácia energetických zariadení. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
Vydávanie tlačových periodík a ďalších mimoriadnych tlačovín spolu s inzerciou, Vydávanie tlačových periodík a ďalších mimoriadnych tlačovín spolu s inzerciou a to v jazyku slovenskom a nemeckom. a to v jazyku slovenskom a nemeckom Stavebná činnosť a to práce hlavnej a pridružené stavebnej výroby Vypratanie objektov a nebytových priestorov odstraňovanie hrdze a konzervácia energetických
CPH s.r.o.Praha1, Petrská 29, PSČ 110 00Predmet podnikania: hospodárenie s domom č.29 na ulici Petrské v Prahe 1 zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
zabezpečovaní komplexnej projektovej a investorskej činnosti vrátane montážou technológií zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
zabezpečovaní stavebných dodávok a technológií / subdodávky / obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť zahraničnoobchodnú činnosť a sprostredkovateľská činnosť, na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle vyhl.č.562/1991 Zb. min. zahr zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie zapísané 14. septembra 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona zap
ENVIEKO, s.r.o.Holešov, ul.Tovární 1423, PSČ 769 01Predmet podnikania: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi zapísané 23. septembra 1994
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja, výmeny informácií, výkonov a služieb zapísané 23. septembra 1994
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / v rozsahu voľnej živnosti / zapísané 23 . septembra 1994
prípravné práce pre stavby zapísané 16. augusta 2006
príprava a vypracovanie technických návrhov zapísané 16. augusta 2006
testovanie, meranie, analýzy a kontroly-chemické a mikrobiologické analýzy, meranie radónu zapísané 16. augusta 2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied zapísané 16. augusta 2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
Společenství vlastníků bytů Veletržní 926, Praha 7Praha 7, Veletržní 926, PSČ 170 00Dátum vzniku:
Predmet činnosti: správa domu zapísané 8. februára 2010
Štatutárny orgán: poverený vlastník
: Veletržní sro
Praha 2, Sázavská 8/914, PSČ 120 00 Identifikačné číslo: 645 77 112 deň vzniku funkcie: 25. novembra 2009 deň zániku funkcie: 25. novembra 2011
zapísané 8. februára 2010 vymazané 10. januára 2012
, zastúpená konateľom Giovanni Piazzini Albani zapísané 8. februára 2010 vymazané 10. januára 2012
predseda výboru
: Ing. Peter Kňazovický, dát. nar. 2. júna 1976 Praha 7, Veľtržné 926, PSČ 170 00 deň vzniku funkcie: 25. novembra 2011 deň vzniku členstva: 25. novembra 2011 zapísané 10. januára 2012
podpredseda výboru
: Mgr. Miroslav hosa, dát. nar. 26. júla 1979 Praha 7, Veľ
Společenství pro dům čp. 207-208 Písecká ulice v BechyniBechyně, Písecká 207, PSČ 391 65Predmet činnosti: správa, prevádzka a opravy spoločných častí domu zapísané 31. marca 2004
Štatutárny orgán: poverený vlastník
: Mesto Bechyně Bechyně, námestie TGMasaryka 2, PSČ 391 65 Identifikačné číslo: 002 52 069 deň vzniku funkcie: 31. marca 2004 deň zániku funkcie : 26. marca 2007 zapísané 31. marca 2004 vymazané 4. júla 2007
zastúpená starostom p Jaroslavom Matejka zapísané 31. marca 2004 vymazané 4. júla 2007
predseda výboru
: Jiří Novotný, dát. nar. 27. septembra 1964 Bechyně, Písecká 208 deň vzniku funkcie: 26. marca 2007 deň vzniku členstva: 26. marca 2007 zapísané 4. júla 2007
člen výboru
: Ing. Jana Hrušková, dát. nar. 23. januára 1979 Bechyně, 5.května 853 deň vzniku členstva: 26. m
CARMEN - MARKET s.r.o. v likvidaciPraha 10-Strašnice, V korytech 18Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 9. apríla 1993
Štatutárny orgán: Konateľ
: Jiří Zmožek Praha 5, Víťazná 11 zapísané 9. apríla 1993
Konateľ
: Marcel Zmožek Praha 5, Víťazná 11 zapísané 9. apríla 1993
likvidátor
: marcel Zmožek Praha 5, Sobětická 908 zapísané 22. januára 1996
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor. zapísané 22. januára 1996
Spôsob rokovania: Spôsob konanie v mene spoločnosti: Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti smaostatně. Podpisovanie menom spoločnosti sa deje tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj ​​podpis, meno a priezvisko. zapísané 9. apríla 1993
Spoloč
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Katalóg
Belgicko
37 396 firiem
Česko
494 724 firiem
Chorvátsko
37 951 firiem
Dánsko
84 858 firiem
Fínsko
128 464 firiem
Francúzsko
475 506 firiem
Holandsko
711 586 firiem
Írsko
56 388 firiem
Lotýšsko
13 964 firiem
Maďarsko
25 862 firiem
Nemecko
85 815 firiem
Nórsko
422 175 firiem
Poľsko
118 137 firiem
Rakúsko
116 253 firiem
Spojené kráľovstvo
582 548 firiem
Švajčiarsko
242 164 firiem
Švédsko
222 835 firiem
Taliansko
1 285 704 firiem
produktov
NAJ.sk