Bohuslav Tureček Praha 6

panorama
Mapa

Firmy - Bohuslav Tureček Praha 6

ALPINVEST, spol. s r.o., v likvidaciPraha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00Predmet podnikania: 1) nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj -2) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách + + a vyššie, vr. prevádzkovanie hostinských činností -3) prevádzkovanie cestovnej kancelárie zapísané 16. novembra 1992
Štatutárny orgán: Konateľ
: Bohuslav Tureček Praha 6, Nevaneva 31, PSČ 160 00 zapísané 16. novembra 1992 vymazané 29. septembra 1994
Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne. zapísané 16. novembra 1992 vymazané 29. septembra 1994
Konateľ
: Jaroslav Šetek Praha 4, Donovalská 1760 zapísané 29. septembra 1994 vymazané 24. apríla 2012
Konateľ
: Josef Tihon Jablonné nad Orlicí, U stadionu 441 deň zániku funkcie: 9. augusta 2007 zapísané 9. februára 1995 v
T + T GASTRO s.r.o.Praha 5, Za Mototechnou 889Predmet podnikania: hostinská činnosť zapísané 31. mája 1995
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do tr ** a vyššie a v kategó- riách pension, chatová osada, kemp zaradených do tr. ***, Vr. prevádzkovanie hostinských činností v týchto zariadeniach. zapísané 31. mája 1995
činnosť organizačných a ekonomických poradcov zapísané 31. mája 1995
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu zapísané 31. mája 1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 31. mája 1995
Štatutárny orgán: konateľ
: PhDr. Anna Turečková Praha 5, Za Mototechnou 889 zapísané 31. mája 1995
Spôsob rokovania: Spôsob rokovania za spoločnosť: za

Blízke osoby - Bohuslav Tureček Praha 6

Blízke firmy - Bohuslav Tureček Praha 6

Industrial Technology Systems, spol. s r.o.Praha 6, Pod Karlovarskou silnicí 32Predmet podnikania: aktivity v oblasti marketingu, zastupovanie zahraničných spoloč- ností, konzultácie v oblasti softvéru a hardvéru, export, mort, predaj tovaru, vykonávanie inštruktáže v rôznych oblastiach konzultácie v oblasti finančníctva a nakladateľská činnosť zapísané 12. decembra 1991 vymazané 15. októbra 1993
poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku) zapísané 15. októbra 1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky zapísané 15. októbra 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (okrem činností uvedených v prílohe 1, 2,3 zákona č 455/1991 Zb.) zapísané 27. apríla 1998
poriadanie odborných kurzov, ško
NYALA, spol. s r.o.Praha 8 - Troja, Rokossovského 579/13, PSČ 181 00Predmet podnikania: a výroba, nákup a predaj výrobkov v odvetví kovospracujúceho, drevo- spracujúceho, chemického a príbuzných priemyselných odvetví zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
b nákup, predaj, dovoz, tranzit a vývoz rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov, zvierat / s výnimkou hospodárskych / a živo- živočíšnych produktov zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
c sprostredkovateľská, obstarávateľská a poradenská činnosť zapísané 12. septembra 1991 vymazané 13. mája 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 13. mája 1993
poradenská činnosť v oblasti obchodu zapísané 13. mája 1993
Štatutárny orgán: Konateľ
: Ing. Jaroslav Vacek Praha 8 - Tro
RECOC, spol. s r.o.Praha 5 - Stodůlky, Seydlerova 2451/8, PSČ 158 00Predmet podnikania: inžiniering, zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom, zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
tvorba software a systémová činnosť. zapísané 26. februára 1992 vymazané 19. decembra 1994
Sprostredkovanie v investičnej výstavbe. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Technicko-inžinierska činnosť v stavebníctve. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Poskytovanie software. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Projektovanie v odbore pozemných a inžinierskych stavieb. zapísané 19. decembra 1994 vymazané 30. januára 2009
Projektová činnosť v investičnej výstavbe-dopra
Svaz Němců-Technické služby "v likvidaci"Praha 4, Na vrstvách 8/582, PSČ 140 00Predmet podnikania: Stavebné činnosť a to práca hlavné aj pridružená stavebnej výroby. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
Vypratanie objektov a nebytových priestorov. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
odstraňovanie hrdze a konzervácia energetických zariadení. zapísané 2. novembra 1990 vymazané 8. augusta 1991
Vydávanie tlačových periodík a ďalších mimoriadnych tlačovín spolu s inzerciou, Vydávanie tlačových periodík a ďalších mimoriadnych tlačovín spolu s inzerciou a to v jazyku slovenskom a nemeckom. a to v jazyku slovenskom a nemeckom Stavebná činnosť a to práce hlavnej a pridružené stavebnej výroby Vypratanie objektov a nebytových priestorov odstraňovanie hrdze a konzervácia energetických
CPH s.r.o.Praha1, Petrská 29, PSČ 110 00Predmet podnikania: hospodárenie s domom č.29 na ulici Petrské v Prahe 1 zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
zabezpečovaní komplexnej projektovej a investorskej činnosti vrátane montážou technológií zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
zabezpečovaní stavebných dodávok a technológií / subdodávky / obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť zahraničnoobchodnú činnosť a sprostredkovateľská činnosť, na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle vyhl.č.562/1991 Zb. min. zahr zapísané 13. januára 1992 vymazané 14. septembra 2009
vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie zapísané 14. septembra 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona zap
ENVIEKO, s.r.o.Holešov, ul.Tovární 1423, PSČ 769 01Predmet podnikania: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi zapísané 23. septembra 1994
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja, výmeny informácií, výkonov a služieb zapísané 23. septembra 1994
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / v rozsahu voľnej živnosti / zapísané 23 . septembra 1994
prípravné práce pre stavby zapísané 16. augusta 2006
príprava a vypracovanie technických návrhov zapísané 16. augusta 2006
testovanie, meranie, analýzy a kontroly-chemické a mikrobiologické analýzy, meranie radónu zapísané 16. augusta 2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied zapísané 16. augusta 2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
Společenství vlastníků bytů Veletržní 926, Praha 7Praha 7, Veletržní 926, PSČ 170 00Dátum vzniku:
Predmet činnosti: správa domu zapísané 8. februára 2010
Štatutárny orgán: poverený vlastník
: Veletržní sro
Praha 2, Sázavská 8/914, PSČ 120 00 Identifikačné číslo: 645 77 112 deň vzniku funkcie: 25. novembra 2009 deň zániku funkcie: 25. novembra 2011
zapísané 8. februára 2010 vymazané 10. januára 2012
, zastúpená konateľom Giovanni Piazzini Albani zapísané 8. februára 2010 vymazané 10. januára 2012
predseda výboru
: Ing. Peter Kňazovický, dát. nar. 2. júna 1976 Praha 7, Veľtržné 926, PSČ 170 00 deň vzniku funkcie: 25. novembra 2011 deň vzniku členstva: 25. novembra 2011 zapísané 10. januára 2012
podpredseda výboru
: Mgr. Miroslav hosa, dát. nar. 26. júla 1979 Praha 7, Veľ
Společenství pro dům čp. 207-208 Písecká ulice v BechyniBechyně, Písecká 207, PSČ 391 65Predmet činnosti: správa, prevádzka a opravy spoločných častí domu zapísané 31. marca 2004
Štatutárny orgán: poverený vlastník
: Mesto Bechyně Bechyně, námestie TGMasaryka 2, PSČ 391 65 Identifikačné číslo: 002 52 069 deň vzniku funkcie: 31. marca 2004 deň zániku funkcie : 26. marca 2007 zapísané 31. marca 2004 vymazané 4. júla 2007
zastúpená starostom p Jaroslavom Matejka zapísané 31. marca 2004 vymazané 4. júla 2007
predseda výboru
: Jiří Novotný, dát. nar. 27. septembra 1964 Bechyně, Písecká 208 deň vzniku funkcie: 26. marca 2007 deň vzniku členstva: 26. marca 2007 zapísané 4. júla 2007
člen výboru
: Ing. Jana Hrušková, dát. nar. 23. januára 1979 Bechyně, 5.května 853 deň vzniku členstva: 26. m
CARMEN - MARKET s.r.o. v likvidaciPraha 10-Strašnice, V korytech 18Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 9. apríla 1993
Štatutárny orgán: Konateľ
: Jiří Zmožek Praha 5, Víťazná 11 zapísané 9. apríla 1993
Konateľ
: Marcel Zmožek Praha 5, Víťazná 11 zapísané 9. apríla 1993
likvidátor
: marcel Zmožek Praha 5, Sobětická 908 zapísané 22. januára 1996
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor. zapísané 22. januára 1996
Spôsob rokovania: Spôsob konanie v mene spoločnosti: Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti smaostatně. Podpisovanie menom spoločnosti sa deje tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj ​​podpis, meno a priezvisko. zapísané 9. apríla 1993
Spoloč
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
,Prihlásiť
Nákupný košík
Nástenka
Správy
🌄Fotoalbumy
Páči sa mi to
Stránky
Notifikácie
📅Podujatia
Objednávky
👥Priatelia
👤Profil
Upraviť profil
Zoznam želaní
Facebook
Reklama AZ europáčik
NAJ.sk