Firmy - Jiří Bayer

JELÍNEK HOLDING s.r.o.Srbice čp. 96, PSČ 417 13Predmet podnikania: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v režime živností voľných (neoprávňuje k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi) zapísané 29. júna 1998
geologická činnosť v odbore inžinierskej geológie v režime živností voľných zapísané 29. júna 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, stavebníctva a strojárstva zapísané 29. júna 1998
správa nehnuteľného majetku a hnuteľného zariadenie zapísané 29. júna 1998
investorsko inžinierska činnosť v investičnej výstavbe (neoprávňuje projektovanie v stavebníctve) zapísané 29. júna 1998
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 29. júna 1998
činnosť organizačných a ekonomických poradcov zapísané 29. júna 1998 ###
Philadelphia Group CZ, s.r.o.Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 46/3, PSČ 110 00Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 21. mája 2001 vymazané 6. decembra 2005
zámočníctvo zapísané 21. mája 2001 vymazané 6. decembra 2005
Špecializovaný maloobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom zapísané 6. decembra 2005 vymazané 22. júla 2009
sprostredkovanie obchodu a služieb zapísané 6. decembra 2005 vymazané 22. júla 2009
Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných zapísané 6. decembra 2005 vymazané 22. júla 2009
Činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov zapísané 6. decembra 2005 vymazané 22. júla 2009
Údržba motorových vozidiel a ich príslušenstva zapísané 6. decembra 2005 vymazané 22. júla 2009
výroba, obchod a s
WIRACOM s.r.o.Rakovník, Čelakovského 701, PSČ 269 01Predmet podnikania: veľkoobchod zapísané 25. apríla 2006
špecializovaný maloobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom zapísané 25. apríla 2006
sprostredkovanie obchodu a služieb zapísané 25. apríla 2006
prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných zapísané 25. apríla 2006
poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software zapísané 25. apríla 2006
reklamná činnosť a marketing zapísané 25. apríla 2006
spracovanie dát, služby databánk, správa sietí zapísané 25. apríla 2006
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení zapísané 25. apríla 2006
Štatutárny orgán: Jiří Bayer, dát. nar. 25. januára 1964 Rakovník - Rakovník II, Čelakovského 701, PSČ 269 01 deň vzniku funkcie: 25. a
Brand Brothers s.r.o.Brno, Ptašínského 311/8, PSČ 602 00Predmet podnikania: sprostredkovanie obchodu zapísané 25. júla 2001
činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov zapísané 25. júla 2001
veľkoobchod zapísané 25. júla 2001
reklamná činnosť a marketing zapísané 25. júla 2001
maloobchod prevádzkovaný mimo riadnej prevádzkárne zapísané 25. júla 2001
špecializovaný maloobchod zapísané 25. júla 2001
Štatutárny orgán: konateľ
: Jiří Bayer, dát. nar. 31. októbra 1976 Brno, Teyschlova 34 deň vzniku funkcie: 25. júla 2001 deň zániku funkcie: 23. januára 2002 zapísané 25. júla 2001 vymazané 18. júna 2002
konateľ
: Filip Dúšok, dát. nar. 6. apríla 1976 Praha 9, Mezilesí 2060/4 deň vzniku funkcie: 23. januára 2002 de
JELÍNEK AUTO TEPLICE s.r.o.Srbice 96, PSČ 417 13, okres TeplicePredmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 22. septembra 1999
opravy motorových vozidiel zapísané 22. septembra 1999
poskytovanie alebo sprostredkovanie spotrebiteľského úveru zapísané 30. decembra 2011
Štatutárny orgán: Konateľ
: Ján Chimal, dát. nar. 25. novembra 1969 Žatec, Masarykova 351 zapísané 22. septembra 1999 vymazané 27. júna 2001
Konateľ
: Ján Chimal ', dát. nar. 25. novembra 1969 Veltěže, Perucká 8, PSČ 440 01 deň vzniku funkcie: 22. septembra 1999 deň zániku funkcie: 26. marca 2002 zapísané 27. júna 2001 vymazané 13. mája 2002
Konateľ
: František Brabec, dát. nar. 5. októbra 1950 Teplice, Moravská 2260, PSČ 415 01 deň vzniku funkcie: 26. marca 2002 de
AUTOGARANT ÚSTÍ s.r.o.Žalany, Pražská 38, PSČ 417 63Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane sprostredkovania zapísané 21. mája 1993 vymazané 6. februára 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb s výnimkou činností uvedených v § 3 zák. č 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov zapísané 14. januára 1999 vymazané 6. februára 2012
opravy motorových vozidiel zapísané 14. januára 1999 vymazané 6. februára 2012
opravy karosérií zapísané 14. januára 1999 vymazané 6. februára 2012
sprostredkovanie predaja a kúpy tovaru zapísané 22. februára 1999 vymazané 6. februára 2012
záložne zapísané 22. februára 1999 vymazané 6. februára 2012
prenájom motorových vozidiel - autopožičovňa zapísané 22. februára
Bytové družstvo HlinskoHlinsko v Čechách, Poličská 170, PSČ 539 01Predmet podnikania: Predmetom činnosti družstva je zabezpečenie výstavby a prevádzky družstevných objektov, domov, vrátane ich údržby a modernizácie, opráv a úprav, vykonávanie drobných remeselných prác, týkajúcich sa vybavenia objektov, domov i bytov, služieb, spojených s bývaním a využívaním nehnuteľností. zapísané 1. januára 1991 vymazané 30. marca 1993
Družstvo pripravuje, zabezpečuje a vykonáva: zapísané 1. januára 1991 vymazané 30. marca 1993
a) výstavbu bytov v družstevných domoch aj výstavbu nebytových objektov zapísané 1. januára 1991 vymazané 30. marca 1993
b) prideľovanie bytov v družstevných domoch a miestností neslúžiacich na bývanie do užívania, prípadne vlastníctva zapísané 1. januára 1991 vymazané

Blízke osoby - Jiří Bayer

Blízke firmy - Jiří Bayer

LAŠEK zasilatelství s.r.o.České Budějovice, U sirkárny, PSČ 370 04Predmet podnikania: 3. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie zapísané 11. februára 1994 vymazané 31. októbra 2001
l Vnútroštátne zasielateľstvo zapísané 11. februára 1994
2. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 11. februára 1994
4. Poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení zapísané 11. februára 1994
Štatutárny orgán: konateľ
: ing Jiří Lašek, dát. nar. 9. júla 1951 Hluboká nad Vltavou, K.Čapka 780, PSČ 373 41 deň vzniku funkcie: 11. februára 1994 zapísané 11. februára 1994
Spôsob rokovania: Za spoločnosť je oprávnený samostatne konať a podpisovať konateľ. zapísané 11. februára 1994
Spoločníci: SATES as Považská Bystrica Považská Bystrica, nám.A.Hlinky 25/30, PS
JELÍNEK HOLDING s.r.o.Srbice čp. 96, PSČ 417 13Predmet podnikania: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v režime živností voľných (neoprávňuje k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi) zapísané 29. júna 1998
geologická činnosť v odbore inžinierskej geológie v režime živností voľných zapísané 29. júna 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, stavebníctva a strojárstva zapísané 29. júna 1998
správa nehnuteľného majetku a hnuteľného zariadenie zapísané 29. júna 1998
investorsko inžinierska činnosť v investičnej výstavbe (neoprávňuje projektovanie v stavebníctve) zapísané 29. júna 1998
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 29. júna 1998
činnosť organizačných a ekonomických poradcov zapísané 29. júna 1998 ###
MAJAL s.r.o.Krupka, Na Výrovce 642, PSČ 417 41Predmet podnikania: prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných zapísané 15. apríla 2008
poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo zapísané 15. apríla 2008
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe zapísané 15. apríla 2008
prípravné práce pre stavby zapísané 15. apríla 2008
dokončovacie stavebné práce zapísané 15. apríla 2008
Štatutárny orgán: Konateľ
: Jakub Lašek, dát. nar. 16. marca 1985 Krupka, Čerešňová 210, PSČ 417 42 deň vzniku funkcie: 15. apríla 2008 zapísané 15. apríla 2008 vymazané 5. júna 2009
Konateľ
: Jakub Lašek, dát. nar. 16. marca 1985 Krupka, Na Výrovce 642, PSČ 417 41 deň vzniku funkcie: 15. apríla 2008 deň zániku funkcie: 22. augusta 2009 zapísané 5. j
EPS - Servis spol. s r.o.Ústí nad Labem, Velká hradební 3121/50, PSČ 400 01Predmet podnikania: geologická činnosť v odbore inžinierskej geológie (neoprávňuje k činnosti vykonávanej baníckych spôsobom) zapísané 5. mája 1998 vymazané 22. septembra 2001
projektová činnosť vo výstavbe zapísané 5. mája 1998
inžinierska činnosť (neoprávňuje k projektovanie v stavebníctve) zapísané 5. mája 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovej činnosti vo výstavbe, výberových konaní, projektových a stavebných prác a obchodu zapísané 5. mája 1998
činnosť realitnej kancelárie zapísané 5. mája 1998
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj zapísané 5. mája 1998
činnosť organizačných a ekonomických poradcov zapísané 5. mája 1998
posudzovaní vplyvov na životné
Bytové družstvo VěžákNeratovice, Neratovice 471, okres MělníkPredmet podnikania: prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom zapísané 27. augusta 1997
Štatutárny orgán: Predseda predstavenstva
: Ing.Jiří Bidšovský, r.č.700228/2485 Neratovice, Mládežnícka 471, okres Mělník zapísané 27. augusta 1997 vymazané 23. apríla 1998
Člen predstavenstva
: PhDr.Petr Šorel, r.č.460304/197 Neratovice, Mládežnícka 471, okres Mělník zapísané 27. augusta 1997 vymazané 23. apríla 1998
Podpredseda predstavenstva
: Eva Hübschová, dát. nar. 7. marca 1943 Neratovice, Mládežnícka 471, okres Mělník zapísané 27. augusta 1997 vymazané 23. apríla 1998
Predseda predstavenstva
: PhDr. Petr Šorel, dát. nar. 4
PIVO KVASAR s.r.o.Sentice 13, PSČ 666 03Predmet podnikania: maloobchod prevádzkovaný mimo riadnej prevádzkárne zapísané 9. novembra 2007 vymazané 13. decembra 2012
pivovarníctve a sladu zapísané 9. novembra 2007
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona zapísané 13. decembra 2012
Štatutárny orgán: konateľ
: Jiří Jelínek, dát. nar. 14. augusta 1946 Sentice 13, PSČ 666 03 deň vzniku funkcie: 9. novembra 2007 zapísané 9. novembra 2007
konateľ
: Jiří Jelínek, dát. nar. 24. januára 1978 Sentice 13, PSČ 666 03 deň vzniku funkcie: 9. novembra 2007 zapísané 9. novembra 2007 vymazané 13. decembra 2012
konateľ
: Jiří Jelínek, dát. nar. 24. januára 1978 č.p. 201, 666 03 Sentice deň vzniku funkcie: 9. novembra 2007 za
BELIN, spol. s r.o.Miroslav, Radniční 6Predmet podnikania: staviteľ zapísané 8. apríla 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / okrem predaja tovaru vyhradeného osobitnými predpismi / zapísané 8. apríla 1993
Štatutárny orgán: konateľ
: Jiří Jelínek Znojmo, Viedenská 11 zapísané 8. apríla 1993 vymazané 14. apríla 2006
konateľ
: Jiří Jelínek, dát. nar. 23. septembra 1952 Znojmo, Viedenská 11, PSČ 669 02 deň vzniku funkcie: 8. apríla 1993 zapísané 14. apríla 2006
Spôsob rokovania: Spôsob zastupovanie: za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. zapísané 8. apríla 1993
Spoločníci: Jiří Jelínek Znojmo, Viedenská 11 Vklad:
100 000, - Sk Splatené:
100 000, - Sk

zapísané 8. apríla 1993 vymazané 14. apríla 20
KVARTO s.r.o. Chotěboř, v likvidaciRiegrova 210, 583 01 ChotěbořPredmet podnikania: Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov zapísané 1. decembra 1993 vymazané 10. októbra 2012
Obchodná činnosť podľa zák. 455/91 par. 33, písm. a) s výnimkou činností vyhradených zapísané 1. decembra 1993 vymazané 10. októbra 2012
Práca a služby špeciálnymi mechanizmami zapísané 1. decembra 1993 vymazané 10. októbra 2012
Poľnohospodárska činnosť zapísané 1. decembra 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona zapísané 10. októbra 2012
Oprava iných dopravných prostriedkov a pracovných strojov zapísané 10. októbra 2012
Štatutárny orgán: konateľ
: Vladimír Čechovský, dát. nar. 22. júla 1948 Dobkov 26-p.Chotěboř, PSČ 583 01 zapísané 1. d
ACE - Profi s.r.o.Praha, Žitná 1578/52, PSČ 120 00Predmet podnikania: Vykonávanie dopravných stavieb. zapísané 9. decembra 1993 vymazané 17. marca 2000
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj. zapísané 9. decembra 1993 vymazané 21. septembra 2010
Sprostredkovanie obchodnej činnosti zapísané 17. marca 2000 vymazané 21. septembra 2010
sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy, automobilového priemyslu a stavebníctva zapísané 17. marca 2000 vymazané 21. septembra 2010
Poradenské služby v oblasti obchodu, dopravy, automobilového priemyslu a stavebníctva zapísané 17. marca 2000 vymazané 21. septembra 2010
Realizácia stavieb vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich odstraňovanie zapísané 17. marca 2000 vymazané 21. septembra 2010
vykonávanie stavieb, i
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Katalóg
Belgicko
37 396 firiem
Česko
494 724 firiem
Chorvátsko
37 951 firiem
Dánsko
84 858 firiem
Fínsko
128 464 firiem
Francúzsko
475 506 firiem
Holandsko
711 586 firiem
Írsko
56 388 firiem
Lotýšsko
13 964 firiem
Maďarsko
25 862 firiem
Nemecko
85 815 firiem
Nórsko
422 175 firiem
Poľsko
118 137 firiem
Rakúsko
116 253 firiem
Spojené kráľovstvo
582 548 firiem
Švajčiarsko
242 164 firiem
Švédsko
222 835 firiem
Taliansko
1 285 704 firiem
produktov
NAJ.sk