Ľubomír Galba Veľké Leváre 32, 908 73

panorama
Mapa
Adresa: Veľké Leváre 32, 908 73

Firmy - Ľubomír Galba

GALUR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb prenájom nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom iných strojov a prístrojov prenájom priemyselného tovaru sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - realitná kancelária reklamné činnosti
PRO - TREND, spol. s r. o.Veľké Leváre 32, 908 73prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát vykonávanie bytových, priemyselných, občianskych a inžinierskych stavieb
Agentúra národnej revitalizácie, a.s. v likvidáciiMalá ulička 303/5,Záhorská Veskúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
ERTA, s.r.o.Veľké Leváre 333, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť v obalsti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom a zapožičianie motorových vozidiel
DANGA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.04.2008 pod č. 33CbR/31/2006, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť DANGA, s.r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2008. Na základe uvedeného v ym a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DANGA, s.r.o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO : 31 671 292, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 31854/B.
Becosta, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73
MASAKO s.r.o.Mlynarovičova 16,Bratislavasprostredkovanie obchodu sprostredkovanie služieb a výroby maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností reklamná a propagačná činnosť činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
PROGAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73riadenie a reštrukturalizácia firiem poradenská činnosť v oblasti riadenia organizačné a ekonomické poradenstvo prieskum trhu a verejnej mienky veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností faktoring a forfaiting
SALTANA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 21.07.2008, právoplatné dňom 25.08.2008, č. k.: 32CbR/38/2006, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť SALTANA, s. r. o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO: 36 483 303 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť SALTANA, s. r. o., so sídlom 908 73 Veľké Leváre 32, IČO: 36 483 303, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 35936/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
GALUBO s. r. o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu, služieb, reklamy a dopravy v rozsahu voľnej živnosti nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla reklamná, inzertná a propagačná činnosť
VIGAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, reklamy a dopravy v rozsahu voľnej živnosti prenájom stavebných strojov a zariadení búracie práce zemné práce pre stavbu
AAA 888 a. s.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb prieskum trhu a verejnej mienky poradenská činnosť v oblasti reklamy faktoring forfaiting reprografické práce organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
SALTANA INTERIER, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti reklamná činnosť maliarske a natieračské práce výroba baliacich materiálov z papiera a lepenky montáž sadrokartónu
PROXAL, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
BABEX s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu výroba jednoduchých výrobkov z dreva maloobchod v rozsahu voľných živností veľkoobchod v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu reklamná činnosť inzertná činnosť poradenská činnosť v rozsahu podnikania vedenie účtovníctva
GALAFIT plus, s r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb prieskum trhu a verejnej mienky uskutočňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
BALGA, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondicii masérske služby kovovýroba veľkoobchodná a maloobchodná činnosť priemyselný tovar, drogériovy tovar (mimo jedov a žieravín), potraviny, obuv sprostredkovanie obchodu reklamná činnosť vydavateľská činnosť veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
KROMA MK s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
REGASTA, a.s.Veľké Leváre 32, 908 73nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod prenájom priemyselného tovaru nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť vydavateľská činnosť poradenstvo v predmete podnikania
GABES, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností maľovanie sôch z dreveného materiálu maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností maloobchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami veľkoobchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami
GALBAX s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73stolárske práce porez guľatiny pilčícke práce kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevárskej výroby
RAKBAR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru na účely jeho preaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
STAVKOR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73uskutoňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérév a inetriérov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
DOMINO Sabinov, s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja výroba nealkoholických nápojov sýtených a nesýtených výroba ovocných a zeleninových sterilizovaných produktov výroba ovocných koncentrátov a džemov výroba octu maloobchod a veľkoobchod s potravinami, alko-nealko nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, mäsom, mäsovými výrobkami a spotrebným tovarom
EURO - Security, s.r.o.Veľké Leváre 177, 908 73prevádzkovanie strážnej služby (§ 3 písm.a/ bod 1-10 zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách v znení zákona č.225/2000 Z.z.)

Blízke osoby - Ľubomír Galba

Ružová 40, Ivanka pri Dunaji 900 28KIMEX Slovakia, spol. s r.o., GALUR s.r.o.
Mestská 10, Bratislava 831 03
Lúčna 819/21, Vranov nad Topľou
Školská 30, Mariánka
Spojová 10, Banská Bystrica 974 00
Veľké Leváre 32, 908 73
Veľké Leváre 32, 908 73
Mánesovo nám. 4, Bratislava

Blízke firmy - Ľubomír Galba

KIMEX Slovakia, spol. s r.o.Nádražná 34,Ivanka pri Dunaji 900 28nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovanie v oblasti obchodu montáž a sevis elektrických zariadení podnikateľské poradenstvo prieskum trhu
GALUR s.r.o.Veľké Leváre 32, 908 73vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb prenájom nehnuteľností sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti prenájom iných strojov a prístrojov prenájom priemyselného tovaru sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - realitná kancelária reklamné činnosti
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.Záborského 45,Bratislava 831 03nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných stavieb vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlíštných celkov/
PRO - TREND, spol. s r. o.Veľké Leváre 32, 908 73prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát vykonávanie bytových, priemyselných, občianskych a inžinierskych stavieb
INTER INVEST, spol. s r.o.Medený Hámor ,15-19 974 01kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzakovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti sprostredkovateľská činnosť a marketing v oblasti obchodu konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
RE - TREND, spol. s r.o.Mlynské Nivy 56,Bratislava 821 05faktoring forfaiting poskytovanie leasingu šírenie reklamy propagačná činnosť prieskum trhu kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi:motorové vozidlá, náhradné diely a súčiastky na motorové vozidlá konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctvba zemné výkopové práce porez dreva a guľatiny pilčícke práce automatizované spracovanie dát
PROFAKTORING s.r.o.Komenského 10 B,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) prípravné práce k realizácii stavby uskutočňovanie stavieb a ich zmien dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva administratívne služby
MaC TRADE s.r.o.Partizánska cesta 106,Banská Bystrica 974 01kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) reklamné a marketingové služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov prípravné práce k realizácii stavby
Chytos, s.r.o.Gajary 500, 900 61sprostredkovanie v oblasti stavebn­ctva a energetiky maliarske a natieračské práce inžinierska a investorská činnosť staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vykonávanie bytových a občianskych stavieb vykonávanie priemyselných celkov vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov) poradenská činnosť v oblasti stavebníctva elektroinštalácie
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Katalóg
Belgicko
37 396 firiem
Česko
494 724 firiem
Chorvátsko
37 951 firiem
Dánsko
84 858 firiem
Fínsko
128 464 firiem
Francúzsko
475 506 firiem
Holandsko
711 586 firiem
Írsko
56 388 firiem
Lotýšsko
13 964 firiem
Maďarsko
25 862 firiem
Nemecko
85 815 firiem
Nórsko
422 175 firiem
Poľsko
118 137 firiem
Rakúsko
116 253 firiem
Spojené kráľovstvo
582 548 firiem
Švajčiarsko
242 164 firiem
Švédsko
222 835 firiem
Taliansko
1 285 704 firiem
produktov
NAJ.sk