Ing. Pavol Čarnoký 569, Kluknava

panorama
Mapa
Adresa: 569, Kluknava

Firmy - Ing. Pavol Čarnoký

KROMZA a.s. v likvidáciiHornádska ,č. 1 053 42výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov prenájom vlastníctva základných prostriedkov vykonávanie revízií, skúšok tesností a tlakových skúšok prevádzkových TNS technik požiarnej ochrany revízia vyhradených elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov do objektov triedy B
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosťHornadská 1,Krompachy 053 42vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie výroba, opravy modelových zariadení výroba a predaj výrobkov z dreva podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-hutnícka a zlievárenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyš cestná nákladná doprava
Relax, a.s.Hlavná 2,Krompachy 053 42nákup a predaj pracovných a čistiacich pomôcok upratovacie služby automatizované spracovanie dát výroba a predaj strojárenských výrobkov, výrobkov strojárenskej metalurgie a hutníckych výrobkov prenájom priemyselného tovaru činnosť organizačných a ekonomických poradcov ubytovacie služby - chata v triede *** služby verejného stravovania služby zabezpečujúce ochranu majetku a osôb, preprava peňazí
SEZ PLASET s.r.o.Hornádska 1,Krompachy 053 42výrobná činnosť v odbore kovo výroba výrobkov z plastov sprostredkovanie výroby a obchodu v rozsahu voľných živností poradenská činnosť v oblasti strojárskej technológie podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností výskum, vývoj a výroba prototypov elektrotechnických výrobkov, strojárenských výrobkov a výrobkov z plastov
SBS SEZ s.r.o.Hlavná 1072/2,Krompachy 053 42prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/,b/ zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
SPIŠLIMO, spol. s r.o.Markušovská cesta 4,Spišská Nová Ves 052 01Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: SPIŠLIMO, spol. s r.o. Sídlo: 052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 4 IČO: 36 170 071 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 6/05 zo dňa 26.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.7.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
VOSUP s.r.o. Spišská Nová VesHviezdoslavova 24,Spišská Nová Ves 052 01

Blízke osoby - Ing. Pavol Čarnoký

Blízke firmy - Ing. Pavol Čarnoký

Zlievárenská spoločnosť, a.s. "v likvidácii"Zlievárenská 533,Hronec 976 45zlievanie železných a neželezných kovov okrem drahých kovov maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
KROMZA a.s. v likvidáciiHornádska ,č. 1 053 42výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov prenájom vlastníctva základných prostriedkov vykonávanie revízií, skúšok tesností a tlakových skúšok prevádzkových TNS technik požiarnej ochrany revízia vyhradených elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov do objektov triedy B
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.Štúrova 18,Krompachy 053 42nákup, predaj a sprostredkovanie obchodu elektrické prístroje a domáce potreby prieskum trhu elektrotechnických výrobkov
SEZ Krompachy a.s.Hornádska 1,Krompachy 053 42výroba, oprava a montáž elektrotechnických výrobkov, prístrojov a zariadení výskum a vývoj elektrotechnických výrobkov, prístrojov a zariadení reklamná a propagačná činnosť podnikateľské poradenstvo veľkoobchod a maloobchod v oblasti elektrotechniky, strojárstva, palív a energie, stavebných hmôt a materiálov dreva a drevárenských výrobkov cestná nákladná doprava pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
ZINKOZA, a.s.Kluknava 141, 053 51veľkoobchod a maloobchod v sortimente elektrotechnických a energetických výrobkov a zariadení povrchová úprava kovov-žiarové zinkovanie zinkovanie kovových výrobkov a konštrukcií výroba a dodávky náhradných dielov-mechanických častí pre energetické zariadenia výroba a dodávka oceľových konštrukcií zámočníctvo kovoobrábanie váženie prenájom hnuteľného majetku
HOLDING, a.s.Hornádska 1,Krompachy 053 42obchodná, reklamačná a propagačná činnosť podnikateľské poradenstvo vedenie účtovníctva veľkoobchod a maloobchod v oblasti elektrotechniky, strojárenstva, palív a energie, stavebných hmôt a materiálov, dreva a drevárskych výrobkov nákup a predaj potravinárskeho tovaru, drogérijneho tovaru, alko a nealko nápojov, tabakových výrobkov nákup a predaj mäsových výrobkov a polovýrobkov
CENTRUM KROMPACHY spoločnosť s ručením obmedzenýmLorencova 21,Krompachyvýroba mäsových výrobkov obchodná činnosť v obore: potraviny, pochutiny, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, kôrovce, mäkkýše, cukrárske výrobky, cukroviny, nápoje, tabakové výrobky, zdravotnícke sprostredkovanie obchodu výroba hotových jedál a polotovarov služby verejného stravovania výroba prekárenských a cukrárenských výrobkov
SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o.Poštová 5,Krompachynákup a predaj v oblasti kovových materiálov a výrobkov z kovu, priemyselného tovaru /domáce potreby, drobný tovar/, výrobky z plastov, skla, keramiky, porcelánu, náhradných súčiastok, á sprostredkovanie obchodu a služieb/cestovný ruch, doprava, školenia a semináre/ nákup a predaj nápojov, tabakových výrobkov, dreva a výrobkov z dreva, stavebný materiál, ropa, ropné produkty, nerastné suroviny, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá
SBS SEZ s.r.o.Hlavná 1072/2,Krompachy 053 42prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/,b/ zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Katalóg
Belgicko
37 396 firiem
Česko
494 724 firiem
Chorvátsko
37 951 firiem
Dánsko
84 858 firiem
Fínsko
128 464 firiem
Francúzsko
475 506 firiem
Holandsko
711 586 firiem
Írsko
56 388 firiem
Lotýšsko
13 964 firiem
Maďarsko
25 862 firiem
Nemecko
85 815 firiem
Nórsko
422 175 firiem
Poľsko
118 137 firiem
Rakúsko
116 253 firiem
Spojené kráľovstvo
582 548 firiem
Švajčiarsko
242 164 firiem
Švédsko
222 835 firiem
Taliansko
1 285 704 firiem
produktov
NAJ.sk