Dunajská Lužná panorama
Obec Dunajská Lužná
Páči sa mi to
Zdieľať

Kontakt

SlovenskoEmailposlať e-mail
Dunajská LužnáOdkaz
90042

Poloha a opis Obec Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja. Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou rovinnou oblasťou u nás. Nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 120 do 131 m n. m. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárali a vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva. Podľa Zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Dunajská Lužná (HUPRO, 2000) má poľnohospodárska pôda rozlohu 2 411,3 ha. Do územia obce okrajovo zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Na hranici katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločentsvá s klokočom perovitým. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy - Novolipnický platan (platan javorolistý) a v časti Jánošíková pri obecnom úrade je chránený strom - dub letný. Vo vzdialenosti 3-4 km je vodná zdrž Čunovo, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Najbližšie vodné plochy sú Malá voda a Piesková jama, ktoré sa využívajú na lov rýb a rekreáciu. Z voľne žijúcej zveri sú najviac zastúpené zajace, bažanty, srnčia zver, diviačia zver a vodné vtáctvo. Kvalitu životného prostredia v našej obci negatívne ovplyvňujú najmä: Slovnaft a.s. Bratislava, Spaľovňa TKO a.s. Bratislava, intenzívna poľnohospodárska výroba, najmä väčšie živočíšne farmy v obci a jej okolí a komunikácia európskeho významu Bratislava - Dunajská Streda - hranica s Maďarskou republikou, prechádzajúca obcou. Celé územie obce leží v rámci Bratislavskej ohrozenej oblasti, ktorá patrí medzi ohrozené oblasti vyčlenené v Slovenskej republike na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.112/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov. Ide o oblasť s narušeným a silne narušeným životným prostredím. Na znečistenie ovzdušia vplýva aj prašnosť spôsobená vysokou veternosťou územia spolu s nízkym podielom verejnej zelene, v extraviláne je prašnosť spôsobená aj z nespevnených poľných ciest.

Galéria

Dunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná - Obec Dunajská Lužná

Primátor

Štefan Jurčík
Jánošíkova 466
Telefón: +421 24 5980719, 45980228,
Fax: +421 24 598 04 28

Základné informácie

Obyvateľov 3215
Rozloha 2695km²
Založené roku 1230
Hodnotenie
6
Prostredie
Obchody
Doprava a platba
MHD
Železnice
Školy

Hodnotenie Obec Dunajská Lužná

Už ste niekedy navštívili Obec?
Neváhajte a podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými!

Topujte Vašu stránku

Zvýšte svoju šancu zaujať návštevníkov.

Upravte Vašu stránku

Našli ste nejakú chybu, alebo stránka patrí Vám?

Počasie Dunajská Lužná

Dnes
4°C
Zajtra
2°C
Streda
2°C
Štvrtok
2°C
Piatok
4°C

Mapa - Obec Dunajská LužnáDunajská Lužná 90042 | Slovensko

 Dunajská Lužná
Katalóg
Obce
7 102 objektov
Mestá
166 795 objektov
produktov
NAJ.sk