Breza panorama
Obec Breza
Páči sa mi to
Zdieľať

Kontakt

SlovenskoEmailposlať e-mail
BrezaOdkaz
02953

Poloha a opis Obec Breza

Obec Breza sa rozprestiera na ľavom brehu rieky Biela Orava v nadmorskej výške 604 m.Najvyššími geodetickými bodmi územia sú stredohory Zraz 968 m ,Vyšná Poperačka 1042 m a Vráta 1051 m,ktoré sú od seba oddelené dolinou Kýčery. Celková výmera územia je 2 251 ha tvaru lichobežníka. Väčšinu katastrálneho územia tvoria lesy smreka obyčajného zpestrené rôznymi rastlinami tráv, kríkov ako lieska obyčajná, čučoriedka obyčajná, lieska, šípka, breza biela ojedinele buk obyčajný a pod. Brezanský chotár je známy výskytom lesných plodov, najmä jedlých húb, ktoré lákajú mnohých návštevníkov.

Hodnotenie Obec Breza

Už ste niekedy navštívili Obec?
Neváhajte a podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými!

Topujte Vašu stránku

Zvýšte svoju šancu zaujať návštevníkov.

Upravte Vašu stránku

Našli ste nejakú chybu, alebo stránka patrí Vám?

Primátor

Ladislav Matejčík
Breza 56
Telefón: +421 43 557 62 23
Fax: +421 43 552 11 60

Základné informácie

Obyvateľov 1555
Rozloha 2252km²
Založené roku 1580

Počasie Breza

Dnes
1°C
Zajtra
1°C
Nedeľa
-1°C
Pondelok
0°C
Utorok
-1°C

Mapa - Obec BrezaBreza 02953 | Slovensko

 Breza
Hodnotenie
6
Prostredie
Obchody
Doprava a platba
MHD
Železnice
Školy

Galéria

Breza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec BrezaBreza - Obec Breza

História

Prvá písomná zmienka a obci Breza je z roku 1593, kde na drsných a hornatých miestach stálo už niekoľko roľníckych domov. To je aj priamy dôkaz toho, že osada už existovala asi od roku 1590.Pôvodná drevenica Brezania museli klčovať lesy, aby získali pôdu pre obživu, pastierstvo a primitívne hospodárenie. Ľudia ťažko pracovali a znášali pustošenie vojen, moru, cholery a živelných pohrôm (požiare, povodne, krupobitie), ktoré sa veľmi často opakovali a páchali mnohé škody. Aj napriek ťažkostiam sa osada rozrastala a v roku 1882 už mala 191 domov, v ktorých bývalo 210 rodín, dovedna 1203 obyvateľov. Rozvoj obce sa stále pohyboval vpred a v roku 1894 sa začalo s výstavbou novej rímskokatolíckej školy. Začiatok 20. storočia i 1. svetovej vojny priniesli ľudu Oravy biedu a utrpenie. Muži odišli na front a všetky poľnohospodárske práce robili starci, ženy a deti.Kostol Aj po vzniku ČSR 28.10.1918 sa postavenie oravského ľudu nezlepšilo. Nedostatok pracovných príležitostí nútil obyvateľov Brezy a aj iných obcí cestovať za prácou do cudziny. Orava patrila v rámci Slovenska k priemyselne a hospodársky najzaostalejším krajom. Pôda bola jedinou živiteľkou a oravský ľud čakal na jej skromné dary, ktoré boli neraz zničené živelnými pohromami. Živelnými pohromami bola ničená nielen úroda, ale aj domy, cesty a mosty. Po odsúhlasení diecézneho úradu v Spišskej Kapitule bola v roku 1938 zriadená samostatná fara, (Breza patrila pôvodne do obvodu farnosti v Lokci) do ktorej nastúpil prvý farár Ľudovít Bakoš. Politický život v obci bol veľmi rušný a odrážal zmýšľanie obyvateľov. Po nástupe fašizmu k moci a po vypuknutí 2. svetovej vojny sa ešte viac skomplikoval. Mnohí občania so zbraňou v ruke vystúpili v Slovenskom národnom povstaní a položili svoje životy v boji za oslobodenie. Pôvodná škola Po oslobodení sa život v obci výrazne zmenil a pohol k lepšiemu. Bol zriadený požiarny zbor, ktorý mal pohotovosť hlavne počas žatvy a mlatby. Zelektrifikovala sa celá obec a tým sa prispelo k rozširovaniu rádioprijímačov, skvalitneniu poštovej služby, zriadeniu rozhlasu a zvýšeniu informovanosti obyvateľstva. Nezaostávala ani kultúrna časť, ktorá sa začala rozvíjať hlavne po dostavaní kultúrneho domu s kinosálou, knižnice a založením divadelného súboru. Zveľaďovanie obce pokračovalo vybudovaním miestnych komunikácií a obecného vodovodu.
Katalóg
Obce
7 102 objektov
Mestá
166 795 objektov
produktov
NAJ.sk